logos y descargas

Logo Delola .png 4564 x 1253 ppp

Logo Delola 2020

Logo Legado .png 5615 x 2856 ppp

Logo Delola Legado

 

Logo 25 años de música .png 3312 x 2329 ppp

Logo 25 años de música

 

Logo espectáculo Noche Andaluza .png 5906 x 2624 ppp

Logo Noche Andaluza

Portada del disco Alta resolucion . jpeg